برنامه سلامت ورزشکاران

Healthy Athletes program

The Healthy Athletes program is dedicated to providing health services and education to Special Olympics athletes, and changing the way health systems interact with people with intellectual disabilities

Disciplines And Resources

** جایگاه “المپیک ویژه” در بین معتبرترین سازمان های ورزشی دنیا

  کمیته بین المللی المپیک (IOC [1]) و سازمان المپیک ویژه ([۲]SOI ): جنبش المپیک یک اقدام هماهنگ، سازمان یافته، جهانی و دائمی است که تحت نظارت الی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و زیر نظر تمام افراد و اشخاصی که از ارزش‌های المپیک الهام گرفته‌اند، انجام می‌گیرد. این رویداد، پنج…
فهرست