برنامه سلامت ورزشکاران

Healthy Athletes program

The Healthy Athletes program is dedicated to providing health services and education to Special Olympics athletes, and changing the way health systems interact with people with intellectual disabilities

Disciplines And Resources

** تعریف المپیک ویژه

المپیک ویژه یک برنامه چند وجهی ورزشی، اجتماعی و فرهنگی و در بر گیرنده تمرینات، مهارت آموزی و بازیهای ورزشی برای کودکان و بزرگسالان با اختلالات ذهنی و هوشی (ID) است. این افراد ضمن مهارت آموزی در میدانهای ورزشی، الگوهای مهارتی را در زندگی روزانه خود بکار برده و با…
فهرست