برنامه سلامت ورزشکاران

Healthy Athletes program

The Healthy Athletes program is dedicated to providing health services and education to Special Olympics athletes, and changing the way health systems interact with people with intellectual disabilities

Disciplines And Resources

** تشکیلات المپیک ویژه در جهان

المپیک ویژه بزرگترین سازمان ورزشی برای افراد دارای کم توانی ذهنی در دنیا است که با بیش از چهار و نیم میلیون ورزشکار در بیش از صد و هفتاد کشور دنیا توسط بیش از یک میلیون داوطلب و حامی اداره می شود. علاوه بر ورزش، المپیک ویژه یک جنبش اجتماعی…
فهرست