هفتمین همایش کشوری المپیک ویژه در ۲۶ اردیبهشت در کرج برگزار گردید

هفتمین همایش کشوری المپیک ویژه به میزبانی انجمن آی دی کرج  در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۳ در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برکزار کردید. در این مسابقات ۱۰۵ ورزشکار در سه رشته دوومیدانی، بوچی و اسکیت برگزار گردید. گزارش تصویری همایش به شرح زیر است. انجمن بهشتیان کرج و هیئت جانبازان و معاواین البرز همکاری تنگاتنگی در برگزاری مسابقات داشتند. با تشکر فراوان

فهرست