چهارمین جلسه هماهنگی مربیان و سرپرستان اعزامی به بازیهای سوریه

چهارمین جلسه هماهنگی مربیان و سرپرستان کاروان اعزامی به مسابقان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (سوریه- دمشق) در روز جمعه پنجم شهریور در محل کانون سندروم داون ایران برگزار خواهد شد.

 

اولین جلسه هماهنگی در تیر ماه در محل مرکز توانبخشی نمونه برگزار و قوانین رشته های مختلف ورزشی بین مربیان توزیع گردیده و به موارد خاص ورزشی اشاره شد.

دومین جلسه هماهنگی در تاریخ ۹ مرداد۸۹ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن آشنایی بیشتر مربیان هماهنگی های لازم در مورد تمرینات ورزشکاران و زمان و مکان آن صورت گرفت.

سومین جلسه هماهنگی در روز ۲۷ مرداد ۸۹ در محل دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی با صرف افطار برگزار گردید. در این جلسه هماهنگی ها با شبکه ۳ سیما، تاریخ و زمان اعزام، چگونگی اعزام  و لباس های ورزشی و فرم ورزشکاران توضیح داده شد.

فهرست