خانواده ها در المپیک ویژه

خانواده در المپیک ویژه :

اعضائ خانواده فرد مبتلا به کم توانی ذهنی اغلب احساس گیجی و تنهایی می کنند . در نتیجه مشارکت و پشتیبانی در بازیهای المپیک ویژه ، فرصتی برای تبدیل شدن امید در طرفداران می شود .

چگونگی وصل شدن خانواده ها :

خانواده های داوطلب در تمرینات ورزشی ، اجلاس و در اجتماعات محلی ، به اشتراک گذاری اطلاعات در لینک ها و صحبت کردن آنلاین می توانند از طریق شبکه جهانی با المپیک ویژه در تماس باشند . همچنین خانواده ها می توانند برای هر دستاورد جدید دلیلی برای شاد بودن و جشن گرفتن داشته باشند .

خانواده ها چه می توانند انجام دهند :

§ حمایت و پشتیبانی خانواده المپیک ویژه ، سبب می شود که خانواده های ورزشکاران نقش رهبری در این حرکت را یاد بگیرند .

§ هم اکنون به ما در توانمند سازی اعضائ خانواده برای تشخیص این تفاوت کمک کنید .

§ کمک به همه کم توانان ذهنی و پرهیز از کلمه توهین آمیز ” کند کار ” به اینگونه افراد می باشد .

§ یافتن جامعه بازیهای المپیک ویژه در نزدیکی خود و عضویت درآمدن در آنها .

فهرست