نهایی شدن کاروان اعزامی و شروع تمرینات تیم ها

اسامی کاروان ۷۴ نفره المپیک ویژه ایران نهایی شده و به کمیته برگزاری بازیهای منطقه منا در سوریه اعلام گردید. با توجه به اینکه فقط ۵۲ روز به مسابقات باقی مانده است

 

تمرینات ورزشکاران از اول مهر ماه شروع شد. شایسته است مربیان و سرپرستان تیمها با  دبیر کل (خانم غریب) هماهنگی لازم را بعمل آورند.

در جلسه روز شنبه ۹/۵/۸۹ که در محل دانشگاه علوم بهزیستی برگزار گردید کلیه مربیان و سرپرستان اعزامی شرکت داشتند که برنامه تمرینات، اردو، تحویل پاسپورت، تحویل وسایل و البسه ورزشی و چگونگی حضور در فرودگاه توضیح داده شد.

.

 

فهرست