جلسه مهم ورزشکاران و مربیان اعزامی به بازیهای سوریه ۸۹

جلسه هماهنگی برنامه های تمرین ورزشکاران و انجام تست پزشکی و مشخص کردن سایز لباس و کفش با حضور ورزشکاران منتخب اصلی و رزرو و مربیان اعزامی در روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار خواهد شد.

 

 

حضور کلیه ورزشکاران و مربیان اعزامی در این جلسه  الزامی است. جلسه در محل مرکز توانبخشی نمونه برگزار میگردد. برنامه ها راس ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

برنامه های جلسه بشرح زیر میباشد:

۱-آشنایی ورزشکاران هر رشته با مربیان اعزامی همان رشته

۲-توضیح برنامه های تمرین و اردو تا اعزام

۳-انجام تست های پزشکی ورزشکاران

۴-اندازه گیری لباس و کفش

۵-توضیح در مورد تاریخ دریافت پاسپورت و اعزام

از کلیه انجمن ها و مراکز خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ورزشکاران بموقع در محل جلسه حضور داشته باشند.

فهرست