اسامی ورزشکاران منتخب اعزام به مسابقات سوریه مهر ۸۹

اسامی ورزشکاران با توجه به سهمیه مراکز  به شرح زیر تعیین گردید. مراکز نظرات پیشنهادی خور را به المپیک ویژه اعلام و طبق نامه دریافتی نسبت به تهیه پاسپورت اقدام فرمایند

 

 

 

 

دو و میدانی – پسر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-علیرضا مهدویان

۲-محمدرضا جلال زاده

۳-مجید یاکه سلخوری

۴-علی یوسفی فر

کانون سندروم داون

مرکز توانبخشی نمونه

انجمن معلولین ذهنی قزوین

مرکز توانبخشی نمونه

رزرو

۱-مهیار مافی

۲-بهنام فتحی

انجمن بهشتیان کرج

انجمن بهشتیان کرج

دو و میدانی – دختر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-ندا غفاری نژاد

۲-لیلا کریمی

۳-هانا توکلی

۴-ایدا عادلپور

انجمن بهشتیان کرج

انجمن بهشتیان کرج

کانون سندروم داون

کانون سندروم داون

رزرو

۱-پریسا کمال پرست

انجمن بهشتیان کرج

 

شنا – پسر

 

 

منتخبین اصلی

۱-نوید کامیار

۲-شایان مدرس نیا

۳-محمد تجدد

۴-پویا کلانتری

بنیاد کودکان اتیسم

انجمن سها

کانون سندروم داون

انجمن خورشید

رزرو

۱-کیارش میرزاده

۲-امیرحسین توانا

کانون سندروم داون

کانون سندروم داون

تنیس روی میز – پسر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-مهدی ابراهیمی

۲-مصطفی یوسفی

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

رزرو

۱-جواد عباسیان

مرکز توانبخشی نمونه

تنیس روی میز – دختر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-رضوان فانی کام

۲-فریده سلیمان شکیب

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

رزرو

۱-سمیه رحیمی

آموزش و پرورش استثنایی

بوچی – پسر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-ابوالفضل تیموری

۲-مجید اقتداری

انجمن بهشتیان کرج

کانون سندروم داون

رزرو

۱-علیرضاورتا

۲-علیرضا بابائی

انجمن خورشید

انجمن بهشتیان کرج

بوچی – دختر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-طاهره میرزایی

۲-فاطمه رجب زاده

انجمن بهشتیان کرج

کانون سندروم داون

رزرو

۱-لیلا کریمی

انجمن بهشتیان کرج

 

بدمینتون – پسر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-میثم کنشلو

۲-سجاد کاشا نی

انجمن خورشید

انجمن خورشید

بدمینتون – دختر 

 

 

منتخبین اصلی

۱-راحله خطیری

۲-فاطمه شاد

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

 

 

وزنه برداری – پسر

 

 

منتخبین اصلی

۱-بهروزسهامی

۲-بهروز محمدی

۳-بابک بیات

۴-مهران قندهاری

مرکز توانبخشی نمونه

انجمن بهشتیان کرج

انجمن خورشید

کانون سندروم داون

رزرو

۱-سید علی نهضتی

۲-هادی رحیمی

انجمن سها

انجمن بهشتیان کرج

 

 

فوتبال – پسر

 

 

منتخبین اصلی

۱-میثم کشاورز

۲-بهمن مهرخا نی

۳-محمد اکبری

۴-علیرضا خاکزاد

۵-

۶- رمضان محمدپور

۷-مصطفی یوسفی

۸-روح الله فارسی

۹-علی صمدی

۱۰-معدی ابراهیمی

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

انجمن معلولین ذهنی قزوین

 

 

هندبال – پسر

 

 

منتخبین اصلی

۱-مهدی رفعتی فاخر

۲-مهدی سحرگاهی

۳-محمود افشار

۴-جمال الدین دلیل خواه

۵-رحمت اله رحمتی

۶-حمیدمشرفی

۷-مصطفی یادگاری

۸-حسین قنبری زاده

۹-فرهاد فروتن یگانه

۱۰-جواد عباسیان تبار

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

رزرو

۱-مهد ی غلا می

۲-محسن فرهادی

مرکز توانبخشی نمونه

مرکز توانبخشی نمونه

فهرست