گزارش بازیهای انتخابی اعزام به سوریه

با حضور بیش از ۱۰۰ نفر ورزشکار از مراکز و انجمن های مختلف از ۳ استان کشور مسابقات انتخابی برگزار گردید. ورزشکاران از صبح زود با ذوق و شوق فراوان وارد مرکز توانبخشی نمونه شدند.

روز چهارشنبه ۱۲ خرداد روز شروع مسابقات بود. از ساعت ۹ صبح پذیرش ورزشکاران با پر کردن فرم اطلاعات فردی و گرفتن عکس پرسنلی آغاز گردید

از ساعت ۱۰٫۳۰ مراسم افتتاحیه بازیها شروع و در ادامه پس از جلسه مربیان برنامه ارزیابی ورزشی ورزشکاران در رشته های مختلف شروع و تا ساعت ۵ بعد از ظهر ادامه داشت.

از آنجائیکه ارزیابی ورزشکاران در همه رشته ها بجز شنا در همان روز اول به پایان رسید، روز دوم بازیها منحل و ورزشکاران به شهرهایشان مراجعت کردند.

جا دارد از مرکز توانبخشی نمونه و مسئولین محترم آن که با عشق و علاقه از میهمانان پذیرائی کردند تشکر کنیم

فهرست