مسابقات انتخابی اعزام به سوریه

مسابقات انتخابی اعزام به هشتمین دوره بازیهای منطقه آسیا و خاورمیانه در روزهای ۱۲ و ۱۳ خرداد ماه برگزار میشود.

با اعلام آمادگی هشت مرکز/انجمن غیر دولتی از استانهای مختلف کشور جهت مشارکت در فعالیت های المپیک ویژه ایران، حدود صد نفر ورزشکار جهت شرکت در مسابقات انتخابی هشتمین دوره بازیهای منطقه آسیا و خاورمیانه که در مهر ماه ۱۳۸۹ در کشور سوریه، شهر دمشق برگزار میگردد  معرفی شدند.

این ورزشکاران در طی دو روز (۱۲ و ۱۳ خرداد ماه) در محل مرکز توانبخشی نمونه واقع در جاده شهریار به رقابت خواهند پرداخت که در نهایت ۳۸ ورزشکار به بازیها اعزام خواهند شد.

افراد معرفی شده مراکز و انجمن ها باید طبق دستوالعمل مسابقات انتخابی (اینجا)  راس ساعت ۹ صبح در محل مرکز نمونه حضور بهمرسانند.

در صورت هر گونه سئوال و ابهام با آقای پور محسن به شماره تلفن ۰۲۲۸۸۸۷۵۲۷۱ تماس حاصل فرمائید

فهرست