مرکز جامع توانبخشی امید – شاهرود

مرکز جامع توانبخشی امید – شاهرود

 عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۸۰،  شماره ثبت: ۹۵، پروانه: بهزیستی استان سمنان

تعداد افراد تحت پوشش: ۵۰۰ نفر معلول ذهنی، جسمی

آدرس: شاهرود – خیابان امام کوچه ۵ پلاک ۷۴

تلفن: ۲۲۲۰۶۴۳-  ۰۲۷۳

 omid_r_c@yahoo.com  آدرس ایمیل

 سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۹

فهرست