اعلام اسامی ورزشکاران توسط نمایندگی ها

هفتمین دوره بازیهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از تاریخ ۳ لغایت ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در پانزده رشته ورزشی در شهر دمشق سوریه برگزار میگردد. مراکز میتوانند اسامی ورزشکاران را تا سوم خرداد ۸۹ اعلام نمایند.

و المپیک ویژه ایران در هفت رشته ورزشی (دوومیدانی – شنا – تنیس روی میز – بوچی – فوتسال هفت نفره – بدمینتون -وزنه برداری) با سهمیه ۳۸ ورزشکار شرکت خواهد کرد

پیرو جلسه مسئولین مراکز غیر دولتی و مطابق دستورالعمل اجرایی مسابقات انتخابی المپیک ویژه،  شایسته است مراکز غیر دولتی (نمایندگی ها) که مایل به معرفی ورزشکاران جهت مسابقات انتخابی سوریه می باشند  حداکثر تا تاریخ  ۳/۳/۱۳۸۹  جدول زیر را تکمیل نموده و به ایمیل   chairman@soiran.com و یا به شماره فاکس     ۲۲۱۸۰۰۴۵ ارسال نمایند. یدیهی است فقط افرادی که اسامی آنان تا تاریخ مذکور ارسال گردد حق شرکت در مسابقات انتخابی را خواهند داشت و در روز اجرای مسابقات ، بازیکن پذیرش نخواهد شد

ردیف

نام ونام خانوادگی ورزشکار

تاریخ

 تولد

نوع اختلال

رشته

 ورزشی

وضعیت

 نظام وظیفه

وضعیت پاسپورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست