انجمن بهشتیان زمینی آریا – کرج

انجمن بهشتیان زمینی آریا – کرج

تا اطلاع ثانوی نمایندگی تعلیق شده است

عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۸۴،  شماره ثبت: ۱۰۱۹، پروانه: وزارت کشور، فرمانداری کرج

تعداد افراد تحت پوشش: ۱۵۴نفر  سندرم داون و غیره

آدرس: کرج – بین سه راه رجائی و میدان امام؛ خیابان یاسر ۶ پلاک ۸۸ انجمن بهشتیان زمینی آریا

تلفکس: ۴۶۴۵۷۰۲-  ۰۲۶۱

تلفن: ۴۶۴۵۷۰۱-  ۰۲۶۱

تلفن: ۴۶۴۵۷۰۲-  ۰۲۶۱

تلفن: ۴۶۴۵۴۱۱-  ۰۲۶۱

E-mail: beheshtianzamini@yahoo.com

Web:

سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۹

فهرست