انجمن حمایت از حقوق توانخواهان دیرآموز خورشید – تهران

انجمن حمایت از حقوق توانخواهان دیرآموز خورشید -تهران

 عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۸۵،  شماره ثبت: ۲۰۲۵۰ ، پروانه: سازمان بهزیستی

تعداد افراد تحت پوشش: ۱۷نفر  توانخواهان مرزی و دیر آموز

آدرس: تهران – سهروردی شمالی – بالاتر از خیابان مطهری – پایین تر از کوچه خشنودی – پلاک ۲۱۱ قدیم – بین پلاک های ۲۸۶ و ۲۸۸ جدید

تلفن: ۸۸۷۴۶۶۵۸ –  ۰۲۱    ۸۸۷۳۹۸۷۸-۰۲۱

E-mail: khorshidngo@gmail.com

Web:  www.khorshidngo.ir

سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۶

فهرست