مرکز توانبخشی معلولین نمونه

مرکز توانبخشی معلولین نمونه – غرب تهران 

عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۷۳،  شماره ثبت: بعنوان تعاونی موفق به شماره ۱۹۲۳۸۳، پروانه: سازمان بهزیستی

تعداد کودکان تحت پوشش: ۱۲۰۰ نفر  کودک و بزرگسال

آدرس: تهران ، جاده قدیم کرج، کیلومتر ۱۱، سه راهی شهریار، به طرف شهریار؛ بعد از سعید آباد اول پل بسمت چپ بطرف حسن آباد خالصه

تلفن:  ۲۲۷۵۲۷۱-۰۲۲۸    ۲۲۷۵۲۷۲-۰۲۲۸     ۲۲۷۵۲۷۳-۰۲۲۸

E-mail:

// <![CDATA[
var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy94421 = 'idsc21' + '@'; addy94421 = addy94421 + 'yahoo' + '.' + 'com'; document.write( '‘ ); document.write( addy94421 ); document.write( ‘‘ );
// ]]>Web:

سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۲

 مختصری در مورد مرکز نمونه به عنوان دفتر غرب المپیک ویژه

اینجا دیگر انسان است که محترمانه پاس داشته می شود. اینجا دیگر انسان است که بی توجه به ارزش های قراردادی که ما از آنها سراغ داریم و به آن عادت کرده ایم، صاحب حق زیستن شناخته می شود. زیستنی که در آن حقوق انسانی اش رعایت شده
مرکز توانبخشی نمونه که به صورت هیئت امنائی اداره میشود دارای ۱۲۰۰ کودک و بزرگسال با اختلالات ذهنی بوده و در غرب شهر تهران ابتدای جاده شهریار واقع است.

با موافقت هیئت امنای موسسه، بخش ورزش و تفریحات مرکز نمونه  مسئولیت نمایندگی دفتر المپیک ویژه غرب تهران را پذیرفت تا علاوه بر گسترش برنامه های المپیک ویژه در مرکز نمونه ، هماهنگی های لازم را در مورد اجرای برنامه ها در دیگر مراکز و انجمن های مرتبط با کم توانان ذهنی  در غرب تهران بعمل آورد.

دو اطاق با همکاری مرکز نمونه و دفتر مرکزی المپیک ویژه ایران تجهیز و دومین دوره بین المللی آموش مربیان در شهریور ماه ۱۳۸۸  با حضور آقای محمد ناصر (لبنان) مدیر آموزش و مسابقات المپیک ویژه منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در آن برگزار گردید.

عکس های مربوط به دفتر غرب تهران را با کلیک کردن اینجا ببینید.


عکس زیر مربوط به ساختمان دفتر غرب تهران می باشد.

 


این عکس قبل از عزیمت کاروان المپیک ویژه ایران اعزامی به بازیهای جهانی المپیک ویژه شانگهای چین

 در سال (۲۰۰۷) در محوطه مرکز نمونه گرفته شده است


این عکس مربوط به دومین دوره بین المللی آموزش مربیان در شهریور سال (۱۳۸۸) است که به همراه مربیان شرکت کننده گرفته شده است

  //

 

فهرست