انجمن حمایت از معلولین ذهنی استان قزوین

انجمن حمایت از معلولین ذهنی قزوین

 عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۸۱،  شماره ثبت: ۱۱۷، پروانه: سازمان بهزیستی

تعداد کودکان تحت پوشش: ۶۰۰ نفر  عضو

آدرس: قزوین – چهار راه بنیاد شهید طبقه فوقانی بانک ملت طبقه اول واحد ۳

تلفن: ۳۳۴۵۵۱۴-۰۲۸۱

E-mail:

Web:

سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۹

فهرست