کانون سندرم داون ایران

کانون سندروم داون ایران – تهران

 عضو و نماینده فعالیت های المپیک ویژه ایران

سال تاسیس: ۱۳۸۲،  شماره ثبت: ۱۶۸۶۷، پروانه: وزارت کشور

تعداد کودکان تحت پوشش: ۶۰۰ نفر  کودک و بزرگسال سندرم داون

آدرس: تهران خیابان توحید – بین چهار راه فرصت و طوسی – بن بست شهید حاج رضائی پلاک ۲۱

تلفن: ۶۶۹۱۹۶۲۷      ۶۶۴۲۶۲۱۰

E-mail: idsc21@yahoo.com

Web: http://www.cds-iran.ir

سال شروع همکاری با المپیک ویژه ایران: ۱۳۸۶

فهرست