دستورالعمل اجرایی هفتمین دوره بازیهای منطقه ای منا

  

دستورالعمل اجرایی  هفتمین دوره بازیهای منطقه ای  منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)

سوریه ( دمشق )،  ۲ الی ۱۱ مهر ۱۳۸۹

 

       مسا بقا ت انتخا بی با زیکنا ن جهت حضور در هفتمین دوره بازیهای منطقه ای  منا  در هفت رشته ورزشی در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ۱۲/۳/۱۳۸۹ و ۱۳/۳/۱۳۸۹ از  ساعت  ۹صبح  لغایت  ۱۶ در محل  واحد غرب المپیک ویژه ایران واقع در  مرکز توانبخشی بهزیستی نمو نه   به آدرس:    جاده شهریا ر ، بعد  ا ز سعید آبا د  به طرف  جاده حسن آبا د خالصه – مرکز توانبخشی بهزیستی نمونه شماره تلفن

   ۳-۲۲۷۵۲۷۱-۰۲۲۸ ،  با توجه به شرایط زیر برگزار خواهد شد .

شرایط مسابقه: 

۱-      داشتن لباس ورزشی در تمامی رشته ها برای ورزشکاران الزامی میباشد.

  ۲-      داشتن راکت در رشته های تنیس روی میز و بد مینتون برای ورزشکاران الزامی است.

۳-      حضور به موقع ورزشکاران در محل مسابقه الزامی است و افرادی که نتوانند در مسابقات انتخابی حضور بهم رسانند در مسابقات نهایی حق حضور نخواهند داشت ،مگر در شرایط خاص و با  رای کمیته فنی مسابقات و سر پرست کل اردو و مدیر اجرایی مسابقات.

  ۴-      شرایط سنی ورزشکاران حداقل ۱۵ سال و حداکثر ۲۱ سال میباشد.در شرایط ویژه ۲۱سال به بالا نیز با توجه به نظر کمیته فنی اتخاب خواهد شد.

  ۵-      بازیکنانی که در مسابقات انتخابی برای حضور در مسابقات سوریه انتخاب خواهند شد میبا یستی در دوره های آماده سازی تیمها و تمرینات حضور مستمر داشته باشند و اگر تعداد جلسات غیبت آنها از ۲ جلسه بگذرد حذف و بازیکن جایگزین حق شرکت در مسابقات را خواهد داشت.

  ۶-      مسابقات طبق آخرین قوانین ورزشی در رشته خود برگزار خواهد شد .

نوع مسابقات :

 

۱-دو و میدانی پسران  – دختران

سرعتی  – ماده ۱۰۰ -۲۰۰ -۴۰۰ متر

استقامت  – ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر

۲-تنیس روی میز دختران و پسران  

انفرادی   و   دوبل

۳-بدمینتون دختران و پسران

انفرادی   و   دوبل

۴-بوچیا  دختران   و پسران

انفرادی  و   دوبل

۵-وزنه برداری پسران

اوزان مسابقه شامل   ۴۸        ۵۲      ۶۵     ۶۷٫۵       ۷۵     ۸۲٫۵      ۹۰     ۱۰۰  و  ۱۱۰ کیلو گرم به با لا

مواد مسابقه وزنه برداری شامل : پرس سینه خوابیده  – یک ضرب تا کمر و دو ضرب تا سینه میباشد .

۶-فوتسال ۷ نفره

تعداد اعضاء تیم جمعاً ۱۰ نفر میباشد که شامل ۷ نفر بازیکن و ۳ نفر ذخیره میباشد.

نکته : مسابقه فوتسا ل  مطا بق آخرین  قوانین فیفا برگزار می گردد.

۷-شنا پسران

مواد مسابقه شامل:

۲۵ – ۵۰    ۱۰۰ متر آزاد         ———–  ۲۵    ۵۰  ۱۰۰ متر قورباغه

۲۵- ۵۰  متر کرال پشت            ———–  ۲۵    ۵۰ متر پروانه

امدادی ۵۰  * ۴ آزاد             ———-  ۲۵ * ۴ آزاد

 

چگونگی اعلام اسامی ورزشکاران جهت مسابقات انتخابی

 

با توجه به اینکه ورزشکاران فقط از طریق مراکز، موسسات، کانونها و انجمن های مرتبط با افراد با اختلال ذهنی می توانند در مسابقات انتخابی و بازیهای بین المللی شرکت نمایند، ابتدا لازم است موسسات مایل به همکاری با المپیک ویژه ایران با پر کردن فرم “همکاری موسسات”  در جلسه ویژه موسسات که در اواخر اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

لازم است اسامی ورزشکاران متقاضی شرکت در مسابقات انتخابی طی لیستی پس از جلسه توجیهی مسئولین موسسات به المپیک ویژه حد اکثر تا دهم خرداد ۱۳۸۹ اعلام گردد.

 

 

فهرست