سهمیه ایران درمسابقات سوریه – دمشق

سهمیه المپیک ویژه ایران در هفتمین دوره بازیهای منطقه منا تعداد ۳۷ ورزشکار در ۷ رشته ورزشی می باشد. با ما تماس بگیرید

فهرست