سمینار آشنایی با سندرم داون

سمینار آشنایی با سندروم داون

کانون خیریه سندروم داون ایران با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سمینار آشنایی با سندروم داون ، با امتیاز بازآموزی ، در تاریخ ۲ و ۳ ، اسفندماه ۸۸ برگزار کرد. المپیک ویژه ایران به خوبی در این سمینار معرفی گردید.

ورزشکاران المپیک ویژه ایران به همراه خانواده هایشان در این سمینار حضور فعال داشتند. آقای دکتر اصغر دادخواه، استاد دانشگاه، سخنرانی مفصلی با عنوان “توانبخشی اجتماعی کودکان سندرم داون از طریق مشارکت و رقابت ورزشی” ایراد نمودند که در واقع توضیح تئوری و عملی برنامه ها و تاریخچه المپیک ویژه بود.

 دکتر دادخواه در سخنرانی خود اشاره کردند : توانبخشی اجتماعی فرآیندی از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشی در زمینه اجتماعی و روانی به فرد با نیازهای ویژه و خانواده وی می باشد، تا ضمن کاهش هر نوع فشار اقتصادی، اجتماعی و روحی بتواند در جریان کلی توانبخشی واقع گردیده، آمادگی کافی برای ایفای نقش اجتماعی را در مرحله ورود به جامعه کسب نماید. دکتر دادخواه

به همین منظور در سال ۱۹۶۸ “المپیک ویژه” با اهداف توانبخشی اجتماعی شکل گرفت. المپیک ویژه یک برنامه بین المللی سالانه در بر گیرنده تمرینات و مسابقات ورزشی برای کودک و بزرگسال کم توان ذهنی است. شرکت در این بازیها برای تمام افراد از سن ۸ سالگی به بالا آزاد است و برنامه ها به نحوی طراحی می شود که به تمامی سطوح توانایی خدمات رسانی داشته باشند.ورزشکاران ایران

 

 

فهرست