کنگره خانواده و کودکان ویژه

معرفی المپیک ویژه در کنگره علمی خانواده و کودکان استثنائی

 مقاله “المپیک ویژه و توانبخشی اجتماعی” در کنگره علمی خانواده و کودکان استثنائی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی توسط آقای دکتر اصغر دادخواه، استاد دانشگاه و رئیس المپیک ویژه ایران ارائه گردید

 

در مقاله آورده است که: توانبخشی فرایندی است هدف گرا و دارای محدودیت زمانی که هدفش توانا کردن افراد دارای اختلال برای رسیدن به حداکثر توانایی ها و جبران فقدان کارکرد و سازگاری با اجتماع می باشد. المپیک ویژه توانسته است از طریق تمرینات و مسابقات ورزشی و دیگر برنامه ها برای بیش از سه میلیون  کودک و نوجوانان با اختلال ذهنی در بیش از ۱۹۵ کشور، به یک مدل جمعی برسد که بعنوان هدایای گوناگون مردمی جشن میگیرد.

المپیک ویژه در سال ۱۹۶۸ توسط یونس کندى شرایور بنیان نهاده شد. المپیک ویژه برای تمام افراد با اختلال ذهنی فرصتی را فراهم میکند تا استعدادهای بالقوه خود را دریابند، آمادگی جسمی پیدا کنند، جرات و شجاعت  خود را بنمایش بگذارند و نشاط و دوستی را تجربه کنند. طبق آخرین آمارها حدود یک میلیون و سی صد هزار نفر در ایران می توانند از برنامه های المپیک ویژه استفاده کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود ۱/۷% جمعیت هر کشوری را افراد با اختلال ذهنی  تشکیل میدهد.

دست آوردهای ورزشکاران اعزامی ایران به بازیهای المپیک ویژه شامل موارد زیر می باشد. این یافته ها بر اساس نظرخواهی علمی صورت گرفته بدست آمده است:

 مدال های فراوان
شادی و نشاط خانواده ها

رضایتمندی خانواده ها
ارزش گذاری فرزندان
تغییر نگاه از ناتوانی به توانایی
اصلاح ارتباط با فرزندان
استقلال در فعالیت های روزانه
پذیرش جامعه
ارتقاء اعتماد به نفس و ادغام در جامعه

فهرست