با ما تماس بگيريد

با ما تماس بگيريد contact us

شما هم ميتوانيد در المپيك ويژه ايران نقشي داشته باشيد. ورزشكار، خانواده،  مربي، داوطلب، متخصص، خير، حامي، و … همه مي توانند نقش داشته  باشند

.فقط لازم است المپيك ويژه را بشناسيد. به بخشهاي مختلف اين سايت برويد و سئوالات خودتان را با ما مطرح كنيد


باايميل هاي زير با ما تماس بگيريد:

chairman@soiran.com

asgaredu@gmail.com


[intergeo id=”AM5kDO”][/intergeo]

فهرست