هفتمین دوره بازیهای منطقه منا

هفتمین دوره بازیهای المپیک ویژه منطقه منا
دمشق – سوریه
۳-۱۰ مهر ۱۳۸۹

المپیک ویژه ایران قصد دارد با کاروان ۶۵ نفره در ۸ رشته ورزشی در این دوره از بازیها شرکت نماید. بازیهای انتخابی و اردوها و هزینه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

از کلیه انجمن ها و موسسات مرتبط با افراد با اختلالات ذهنی خواهشمندیم با ما تماس گرفته و اطلاعات مربوط به انجمن / کانون / موسسه / مرکز خود را اعلام فرمایند تا بموقع دعوتنامه ارسال گردد. با تشکر

The Games will be held during the period of September 25 till October 3 following the opening ceremonies.

On September 26 and 27, the process of divisioning will be conducted which will be followed by the launch of the official competitions on September 28 and 29.

On September 30, a tour will be organized for all participants around the city’s attractions.

The Games will be concluded on October 2, and delegations will start to return home on October 3.

فهرست