ماموریت، پیمان و شعار المپیک ویژه

 ماموریت المپیک ویژه عبارتست از:

۱-      فراهم آوردن فرصتی جهت انجام تمرینات و مسابقات ورزشی در طی سال در رشته های مختلف ورزشی المپیکی برای کودکان و بزرگسالان با اختلالات ذهنی.

۲-      دادن فرصت مداوم به این افراد جهت ارتقاء سلامت جسمی و به نمایش گذاشتن جرات و شجاعت

 ۳-         دادن فرصت برای تجربه لذت و شادی، فراهم آوردن موقعیت مشارکت، یادگیری مهارت ها،

۴-     فراهم آوردن فرصت برای دوستی با خانواده ها، دیگر ورزشکاران و جامعه

                   *ما معتقدیم

در المپیک ویژه هدف قهرمانی نیست. در المپیک ویژه هدف برنده شدن نیست. در المپیک ویژه همه قهرمان هستند. دنیا در المپیک ویژه می خواهد، کاری کند که ورزشکاران به کمک ورزش و کار گروهی، زندگی را طبیعی تر تجربه کنند.

 پیمان و شعار المپیک ویژه عبارت است از:

اجازه دهید برنده شوم،

 اگر نمی توانم برنده شوم،

 اجازه دهید در مسابقه و تلاش شجاع باشم.

فهرست