همایش سوم و چهارم المپیک ویژه در تهران و دامغان در شهریور ۹۲

در جلسه روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۲ که با حضور مسئولین مراکز / انجمن ها و مربیان و کمیته اجرایی المپیک ویژه در محل تربیت بدنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شد و مقرر گردید فعالیت های زیر در شهریور ماه سال ۹۲صورت پذیرد

سومین همایش ورزش المپیک ویژه ایران

محل همایش: مرکز توانبخشی نمونه  واقع در ابتدای جاده شهریار

زمان همایش: روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۲ از ساعت ۸٫۳۰ صبح الی ۲٫۳۰ بعد از ظهر

رشته های مسابقات: فوتبال ۵ نفره ، تنیس روی میز، وزنه برداری و والیبال دختران

در فوتبال  ۶ تیم بشرح زیر اعلام آمادگی کردند

— دامغان ۲ تیم ، کرج ۱ تیم، مرکز نمونه ۲ تیم، کانون سندرم داون ۱ تیم

چهارمین همایش ورزش المپیک ویژه ایران

محل همایش: مرکز توانبخشی حرفه ای توان یابان دامغان – دامغان

زمان همایش: روز های پنجشنبه ۲۱ و جمعه ۲۲شهریور ۹۲

رشته های مسابقات: دو و میدانی، بدمینتون، بوچی

فهرست