نمایندگی های استان آذربایجان شرقی

۱- مرکز توانبخشی نواندیشان آویژه – تبریز – نادر علیرضالو

۲- مرکز آموزشی توانبخشی روان تن – تبریز – نادر مقیمی

۳- مرکز توانبخشی نشاط – تبریز – علیرضا ریخته گران

۴- موسسه خیریه آوای مهر- شبستر -محمد صدقیانی باویر

فهرست