اسلایدهای آموزشی تشریح “المپیک ویژه” و فعالیت های آن (قسمت اول)

18 اسلایدهای زیر جهت تشریح اهداف و فعالیت های المپیک ویژه و پاسخ به سوالات پیرامون آن تهیه شده است. برای دیدن تصاویر بعدی بر روی تصاویر کلیک کنید.

فهرست