با تایید سه درخواست نمایندگی المپیک ویژه در سال ۹۹، تعداد نمایندگی ها در ۲۴ استان کشور به ۲۱۵مرکز رسید

سه درخواست نمایندگی المپیک یژه به شرح زیر از استان قزوین و خراسان رضوی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تا کنون جمع نمایندگی ها در ۲۴ استان کشور به ۲۱۵ مرکز رسید.۱-مرکز جامع آموزشی و توانبخشی سبا                              قزوین / قزوین                            خانم دکتر غنچه صمیمی

۲-مرکز دولتی تبسم ویژه دانش آموزان طیف اتیسم            خراسان رضوی / مشهد                  خانم نفیسه رمضانی

۳-موسسه خیریه گروه راه سلامتی اتیسم                    خراسان رضوی / مشهد                  خانم زهره معاون

فهرست