جشن یلدای ۹۸ در مراکز نمایندگی با حضور ورزشکاران قهرمان المپیک ویژه

هر سال یلدا بهانه ای است برای جشن و گرد هم آمدن فرشته ها و ورزشکاران قهرمان المپیک ویژه در مراکز نمایندگی.

به سنت هر ساله استانها به پیشواز یلدا رفته و جشن هایی را در استانها و مرا کز خود برگزار کردند و با تقسیم شادی ها هدایایی رد و بدل شد.

روز پنجشنبه ۲۷ آذر روزی بود که همه جشن داشتند. در استان مازندران و گیلان نیز حضور المپیک ویژه پر رنگ بود.

استان مازندران: میزبان انجمن فرا مهر تبرستان ساریاستان گیلان: لاهیجان، کانون سندرم داون شرق استان گیلان

فهرست