هشت درخواست نمایندگی المپیک ویژه دیگر مورد تایید قرار گرفت و تعداد نمایندگی ها در ۲۲ استان کشور به ۲۱۰ مرکز و انجمن و موسسه رسید

هشت درخواست نمایندگی المپیک ویژه از چهار استان (اصفهان، یزد، گلستان، آذربایجان شرقی)  مورد تایید قرار گرفت. تا کنون نمایندگی ها در ۲۲ استان به ۲۱۰ مرکز رسیده است.. لیست مراکز مورد تایید به شرح زیر می باشد .

استان /شهر نام نمایندگی
اصفهان – کاشان گل موسسه خیریه سالمندان گلابچی کاشان ۱
اصفهان – کاشان موسسه توانبخشی شقایق کاشان ۲
اصفهان – کاشان انجمن کم توانان ذهنی و جسمی نور امید  کاشان ۳
گلستان – گرگان مرکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی آشیان گرگان ۴
یزد – یزد مرکز توانبخشی حرفه آموزی کمال  یزد ۵
آذربایجان شرقی – تبریز مرکز آموزشی توانبخشی روان تن تبریز ۶
آذربایجان شرقی – شبستر موسسه خیریه آوای مهر شبستر ۷
آذربایجان شرقی – تبریز مرکز توانبخشی نشاط تبریز ۸

فهرست