نمونه مدال های توزیع شده در بازیهای جهانی ۲۰۱۹ المپیک ویژه ابوظبی

نمونه مدال های توزیع شده در بازیهای جهانی ۲۰۱۹ ابوظبی که از طرف کمیته برگزاری بازیها بصورت فریم زیبا توسط پست دریافت شد. مدال ها از مقام اول تا هشتم و یادبود شرکت در بازیها میباشد. این کار ارزنده در دفتر المپیک ویژه ایران نگهداری خواهد شد.

در المپیک ویژه علاوه بر طلا، نقره و برنز ورزشکاران تا مقام هشتم مدال خواهند گرفت. و در بعضی بازیها بقیه شرکت کنندگان یابود بازیها را خواهند گرفت.

آرم بازیها
فهرست