۵۶۳ روز مانده تا بازیهای جهانی زمستانی المپیک ویژه ۲۰۲۱ سوئد (اطلاعات بازیهای زمستانی)

بازیهای جهانی زمستانی سوئد از تاریخ ۱۸ الی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ (۶-۱۲ فوریه ۲۰۲۱) در کشور سوئد با حضور ۲۰۰۰ ورزشکار ، از ۱۰۵ کشور در هفت رشته ورزشی، در چهار شهر، با حضور ۲۵۰۰ داوطلب برگزار می شود.

رشته های ورزشی این دوره از بازیها به شرح زیر است:

۱- Snowshoeing (اسنو شو)

۲- Snowboarding (اسنو برد)

۳- Speed Skating (اسکیت سرعتی)

۴- Alpine Skiing (اسکی آلپاین)

۵- Figure Skating (اسکیت مارپیج)

۶- Floorball (فلوربال)

۷- Cross country skiing (اسکی کراس کانتری)

سایت مربوط به ثبت نام به عنوان داوطلب به شرح زیر است:

سایت بازیهای جهانی زمستانی المپیک ویژه ۲۰۲۱
فهرست