برنامه تابستانی آموزشی، رویدادهای محلی و همایش های استانی و منطقه ای در جلسه کمیته برنامه ریزی المپیک ویژه مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه های مختلف اعضای کمیته اجرایی المپیک ویژه ایران، برنامه هایی برای ایام تابستان در سطح استانها، منطقه ای و کشوری المپیک ویژه ایران مورد بحث قرار گرفت که اهم آن شامل موارد زیر میباشد:

۱- دریافت درخواست نمایندگی از استانهای فعال که کمتر از ۱۰ نمایندگی دارند مانند استان گیلان، استان ایلام، استان آذربایجان شرقی و غربی و استان سمنان و برگزاری برنامه آموزشی روسای مراکز وافتتاح نمایندگی ها

۲- اجرای برنامه های محلی در شهرستانها و مراکز و انعکاس آن در گروههای اخبار المپیک ویژه در واتس آپ و تلگرام

۳- تکمیل اسامی داوطلبان المپیک ویژه و برنامه ریزی آموزشی برای داوطلبان

۴- اجرای همایش بازیها در استانها و مناطق که قرار شد در اسرع وقت استانهای شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) جلسه ای برگزار و در تابستان حد اقل یک برنامه منطقه ای اجرا نمایند

۵- قرار شد در یک همایش یک روزه در تهران در مرکز نمونه در کنار دو رشته ورزشی برنامه سلامت ورزشکاران در دو موضوع اجرا شود

۶-سعی می شود در کمیته آموزشی حد اقل دورشته ویژه المپیک ویژه طراحی و برای استانها مربی تربیت شوند تا در همایش ها و اعزام ها از مربیان دوره دیده و تربیت یافته استفاده شود.

فهرست