۱۳ درخواست نمایندگی المپیک ویژه دیگر مورد تایید قرر گرفت و تعداد نمایندگی ها در ۲۲ استان کشور به ۲۰۲ مرکز و انجمن و موسسه رسید

سیزده درخواست نمایندگی المپیک ویژه از شش استان (اصفهان، قزوین، سمنان، زنجان، کرمان، خراسان رضوی) مورد تایید قرار گرفت. تا کنون نمایندگی ها در ۲۲ استان به ۲۰۲ مرکز رسیده است.. لیست مراکز مورد تایید به شرح زیر می باشد .

استان /شهر نام نمایندگی  
اصفهان – کاشان – آران و بیدگل موسسه توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع) ۱
اصفهان – کاشان – آران و بیدگل مرکز توانبخشی حرفه آموزی دخترانه افلاک ۲
اصفهان – کاشان مرکز آموزش و توانبخشی لاله کاشان ۳
اصفهان – کاشان مرکز توانبخشی حرفه ای معلولین اندیشه ۴
قزوین – تاکستان مرکز توانبخشی شبانه روزی جسمی حرکتی حکیم ۵
قزوین – تاکستان مرکز توانبخشی شهید باهنر تاکستان ۶
قزوین – تاکستان مرکز توانبخشی شهید رجایی تاکستان ۷
سمنان – شاهرود مرکز توانبخشی معلولین ذهنی دختران سمیه  ۸
زنجان – زنجان مرکز معلولین ذهنی حیات ۹
کرمان – سیرجان مرکز آموزشی و توانبخشی اختلالات اتیسم مهرک ۱۰
کرمان – کرمان انجمن آوای فرشتگان کارمانیا ۱۱
خراسان رضوی –مشهد مرکز آموزشی و پرورشی حکمت خراسان ۱۲
خراسان رضوی –مشهد مرکز آموزشی  و توانبخشی رویش ۱۳
فهرست