با افتتاح ۱۸ مرکز نمایندگی المپیک ویژه در استان مازندران، تعداد مراکز نمایندگی به ۱۷۸ مرکز در ۱۹ استان رسید

جهت گسترش برنامه های المپیک ویژه در مراکز و موسسات مربوط به افراد با اختلالات ذهنی و هوشی (کم توانی ذهنی) در استان های کشور، هجده درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در استان مازندران، در جلسه روز سه شنبه یکم آبان ۹۷  تایید ، جلسه توجیهی مدیران مراکز نمایندگی استان مازندران در روز پنجشنبه سوم آبان در محل اردوگاه بهزیستی در شهر بابلسر برگزار گردید.

 همچنین مراسم افتتاحیه ۲۴ مرکز نمایندگی المپیک ویژه ایران در روز سوم آبان ۹۷ با حضور مسولین سازمان بهزیستی استان مازندران، دانشگاه مازندران و اعضای کمیته مدیریت و برنامه ریزی ستاد المپیک ویژه در شهر بابلسر برگزار گردید.

اسامی ۲۴ مرکز نمایندگی استان مازندران در لینک زیر موجود است.

استان مازندران

 قابل ذکر است که تا کنون (۱۳ آبان ۹۷)  نمایندگی های فعالیت های المپیک ویژه در نوزده استان کشور و صد و هفتاد و هشت (۱۷۸)  مرکز / انجمن / کانون گسترش یافته است.

فهرست