اولین دوره آموزشی “آشنایی با المپیک ویژه” مخصوص مدیران عامل و مسولین مراکز نمایندگی ها در مازندران برگزار میگردد

با دریافت ۲۰ درخواست نمایندگی استان مازندران، اولین دوره آموزشی “آشنایی با المپیک ویژه” مخصوص مدیران عامل و مسولین مراکز نمایندگی ها در مازندران ، شهر بابلسر روز پنجشنبه ۳ آبان ۹۷ برگزار میگردد.

با توجه به همکاری و هماهنگی با سازمان بهزیستی استان مازندران، و درخواست ۱۴ فرم نمایندگی از شهرهای مختلف استان، طبق آیین نامه جدید المپیک ویژه ایران ، دوره آموزشی – توجیهی مسولین و مدیران مراکز نمایندگی استان مازندران روز پنجشنبه ۳ آبان از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در بابلسر، اردوگاه سازمان بهزیستی برگزار میشود.

فهرست