پنج درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در پنج استان، مورد تایید قرار گرفت

جهت گسترش برنامه های المپیک ویژه در مراکز و موسسات مربوط به افراد با اختلالات ذهنی و هوشی (کم توانی ذهنی) در استان های کشور، پنج درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در پنج استان، در جلسه روز جمعه  ۶ مهر ۹۷ به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

 

نام مرکز استان شهر مدیر عامل
۱ مرکز توانبخشی حرفه ای مهرجویان ایلام دهلران فرخنده بهمنی
۲ موسسه اوتیسم خورشید مازندران آمل آزاده طالبی
۳ مرکز حرفه آموزی کسری لرستان درود فاطمه نیک آبی
۴ موسسه نیکوکاران وحدت تهران تهران سیاوش اطهری
۵ مرکز جامع توانبخشی حرفه ای پارسا خوزستان اندیمشک عباس بسی وند
تا کنون نمایندگی های فعالیت های المپیک ویژه در نوزده استان و صدوشصت مرکز گسترش یافت.
فهرست