درخواست نمایندگی هشت مرکز و انجمن از هفت استان کشور مورد تایید قرار گرفت

جهت گسترش برنامه های المپیک ویژه در مراکز و موسسات مربوط به افراد با اختلالات ذهنی و هوشی (کم توانی ذهنی) در استان های کشور، هشت درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در هفت استان، در جلسه روز دوشنبه  ۸ مرداد ۹۷ به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

 

نام مرکز استان شهر مدیر عامل
۱ کارگاه تولیدی حمایتی دختران ساعی مازندران بابل مرجان گشتاسبی ایرانی
۲ مرکز توانبخشی حرفه ای حامی مازندران بابل سمانه نصیری معلم
۳ موسسه توانبخشی غنچه های گلستانه یزد یزد افسانه کرمانی نژاد
۴ مرکز توانبخشی حرفه ای فرشته ها آذربایجان غربی ارومیه فرشته روشنائی
۵ مرکز توانبخشی حرفه ای غدیر فارس آباده الهام مقامی
۶ انجمن حمایت از اتیسم روشنای فردا کرمان کرمان معصومه علیپور شجاعی
۷ خانه کوچک معلولین ذهنی نیکان چهارمحال و بختیاری شهر کرد ویدا قاسمی
۸ مرکز توانبخشی نواندیشان آویژه آذربایجان شرقی تبریز نادر علیرضالو
فهرست