بیست و پنجمین همایش بازیهای المپیک ویژه ایران در مشهد مقدس در چهار رشته برگزار خواهد شد

نظر به مصوبه هیئت رئیسه المپیک ویژه ایران در خصوص برنامه های سال ۱۳۹۷؛  “بیست و پنجمین همایش بازی های المپیک ویژه ایران” به میزبانی موسسه خیریه شکوه مهر ( آسایشگاه شهید بهشتی) با هماهنگی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی در چهار رشته ورزشی  دوومیدانی، بوچی، دوچرخه سواری و اسکیت برای پسران و دختران، از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ در شهر مقدس مشهد، استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

محل برگزاری بازیها : مشهد ابتدای بلوار قرنی،حد فاصل بین میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب، مرکز فنی حرفه ای شماره ۲ مشهد

فهرست