اولین نشریه رسمی المپیک ویژه ایران با نام “کارنامه ۹۶” منتشر شد

اولین نشریه عملکرد سالانه المپیک ویژه ایران با نام “کارنامه ۹۶” و تام انگلیسی ” Overview 2018″ در اردیبهشت ۹۷ بصورت دیجیتال و کاغذی (هارد کپی منتشر گردید.

در این شماره فعالیت های سال ۹۶ المپیک ویژه شامل گرازش تصویری همایش های۲۱، ۲۲ و ۲۳ بازیهای المپیک ویژه ایران و فعالیت های آموزشی و نوآورانه به همراه گزارش شرکت کاروان المپیک ویژه ایران اعزامی به بازیهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) که در اسفند ماه ۹۶ در کشور امارات شهر ابوظبی برگزار شد انتشار یافت.

فایل دیجیتال این مجله در زیر قابل دستیابی است. ضمنا مراکز عضو المپیک یژه جهت دریافت نسخه های چاپی با کمیته فنی المپیک ویژه ایران در تهران تماس بگیرند.

 

 

فهرست