فعالیت های قبل از برگزاری بیست و چهارمین همایش بازیها + تصاویر

در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ میزبانی بیست و چهارمین همایش بازیهای المپیک ویژه به مرکز جامع توانبخشی حرفه ای بهکوش گرگان ابلاغ شد. در پی آن کمیته اجرایی همایش ۲۴ تشکیل و هماهنگی های لازم با تشکیل جلسات متعدد صورت گرفت. حضور رییس المپیک ویژه و هییت همراه در گرگان یک ماه قبل از شروع همایش منجر به افتتاح ۱۵ مرکز عضور المپیک ویژه گردید. برای دیدن عکس ها بر روی عکس کلیک کنید تا آلبوم عکس ها را ببینید.

فهرست