تصاویر کاروان المپیک ویژه ایران در نهمین دوره بازیهای منطقه منا

تصاویر را در شش بخش زیر ببینید.

۱-تصاویر قبل از اعزام (بر روی عکس کلیک کنید)

۲-تصاویر وررود به کشور امارات (ابوظبی)

۳-تصاویر مربوط به بازی ها (روی عکس ها کلیک کنید)

۴-تصاویر مدال ها (بر روی عکس کلیک کنید)

۵-تصاویر باز گشت و استقبال (بر روی عکس کلیک کنید)

۶-تصاویر استقبال در شهرها و منازل

فهرست