شانزده درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در چهارده استان کشور مورد تایید قرار گرفت

با توجه به گسترش برنامه های المپیک ویژه در مراکز و موسسات مربوط به افراد با اختلالات ذهنی و هوشی (کم توانی ذهنی) در استان های کشور، شانزده درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

بدیهی است با توجه به تایید درخواست ها اسامی مراکز در سایت و کانال المپیک ویژه قرار گرفته و در گردهمایی ها، همایش ها، آموزش ها از آنها دعوت بعمل خواهد آمد.

 • موسسه آسیب دیدگان(سرای احسان)
 • مرکز توانبخشی سپهر – ملارد
 • انجمن حمایت از توانخواهان فردا – اصفهان
 • انجمن آسمان نیلی اردیبهشت – اصفهان
 • مرکز توانبخشی فرزانگان – ابهر
 • موسسه خیریه نوید مهر – بردنجان
 • مرکز حرفه آموزی آریانا – شلمزار
 • مرکز حرفه آموزی یاسین – اردل
 • مرکز توانبخشی شکیبا – سورشجان
 • مرکز توانبخشی حرفه ای تلاش –زارچ
 • مرکز حرفه آموزی نگین – امام شهر
 • مرکز جامع توانبخشی توانا – بافق
 • مرکز جامع توانبخشی سامان – یزد
 • مرکز حرفه آموزی متین – دزفول
 • مرکز حرفه آموزی معراج – باغمک
 • موسسه حرفه آموزی آزادگان – میناب

اسامی نمایندگی های مورد تایید در سایت المپیک ویژه با لینک زیر قابل رویت می باشد.

http://soiran.com/?page_id=9199

 

فهرست