سیزدهمین همایش المپیک ویژه در رشته شنا توسط انجمن سها در تهران برگزار خواهد شد

سیزدهمین همایش المپیک ویژه ایران روز پنجشنبه ۲۶ آذر ۹۴ توسط انجمن سها در مجموعه ورزشی کوثر (شهرداری منطقه یک تهران) برگزار خواهد شد.

دستورالعمل بازیها به مراکز عضو المپیک ویژه ارسال شده است. علاقمندان به شرکت به مراکز خود مراجعه نمایند.

ضمنا جهت ورزشکاران استانهای گلستان، مازندران، گیلان و سمنان خوابگاه جهت اقامت عصر و شب پنجشنبه در نظر گرفته شده است.

فهرست