جلسه هماهنگی خانواده های ورزشکاران اعزامی به آمریکا برگزار شد

روز پنجشنبه ۲۱ خرداد از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح جلسه هماهنگی خانواده های ورزشکاران اعزامی به آمریکا  در نمازخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشریح اقدامات انجام شده تا کنون ،در مورد کاستی ها بحث و همفکری صورت گرفت تا انشاالله کاروان به بهترین نحو در این مسابقات شرکت نماید.

مقرر شد در ایام ماه مبارک رمضان جلسات هماهنگی ادامه یابد.

فهرست