جلسه هماهنگی مربیان برگزارکننده دومین مسابقات انتخابی بازیهای آتن ۲۰۱۱

جلسه هماهنگی مربیان برگزارکننده دومین دوره مسابقات انتخابی بازیهای جهانی الم‍پیک جهانی آتن ۲۰۱۱ روز چهارشنبه یکم دی ماه ۸۹ ساعت ۳ بعد از ظهر در محل دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

از مربیانی که دعوت بعمل آمده است خواهشمند است راس  ساعت ۳ در محل مذکور حضور بهمرسانند. درب ورود به دانشکده جنب پارکینگ سینما پردیس پارک ملت واقع در بزرگراه کردستان میباشد  و اسامی مربیان دعوت شده به بخش حراست جهت ورود به دانشکده اعلام شده است.

فهرست