دستورالعمل برگزاری دومین دوره مسابقات انتخابی المپیک ویژه آتن ۱۳۹۰

 

دوازدهمین دوره مسابقات تابستانی جهانی المپیک ویژه از تاریخ یکم لغایت چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۰ در شهر آتن کشور یونان در ۲۲ رشته ورزشی برگزار خواهد شد و المپیک ویژه ایران در هفت رشته ورزشی شرکت خواهد کرد. به منظور انتخاب ورزشکاران جهت اعزام و شرکت در این مسابقات دو دوره بازیهای انتخابی برگزار خواهد شد که دستورالعمل دومین دوره بشرح زیر تقدیم می گردد.

 

چگونگی انتخاب ورزشکاران

۱-      در دومین دوره بازیهای انتخابی از میان ورزشکارانی که درمرحله اول انتخاب شده اند ۲۶ نفر ورزشکار بعنوان عضو اصلی و دو نفر در هر رشته بعنوان ذخیره انتخاب که در صورت عدم آمادگی ورزشکاران اصلی (آسیب، بیماری، عدم پرداخت هزینه و تهیه پاسپورت و ) جایگزین خواهند شد.

۲-      انتخاب ورزشکاران در المپیک ویژه بر اساس سن و میزان توانایی میباشد لذا رکورد و مقام بدست آمده در بازیهای انتخاب به تنهایی ملاک نیست.

 

شرایط و قوانین شرکت در بازیهای انتخابی

۱-      هر ورزشکار فقط در رشته ای که در مرحله اول اعلام شده باید شرکت کند.

۲-      کلیه ورزشکاران باید با لباس ورزشی مخصوص رشته خود حضور یابند.

۳-      انجمن ها موظفند به همراه ورزشکاران شرکت کننده یک نفر مربی/همراه معرفی نمایند.

۴-      محل برگزاری مسابقه مجموعه ورزشی صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران.

 

آدرس: بزرگراه نیایش – جنب پارکینگ سینما پردیس – پارک ملت ، درب جنوبی اختصاصی صدا وسیما ( پشت دانشکده صدا وسیما )

  ۵- تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۲/۱۰/۸۹  ساعت برگزاری ۳۰/۷ الی ۱۶ بعدازظهر می باشد . از ساعت ۳۰/۷ الی ۸ صبح پذیرش انجام خواهد گرفت.

    ۶- هزینه شرکت در بازیهای انتخابی یک روزه به ازای هر ورزشکار معرفی شده (۰۰۰/۲۰۰ ریال)   n.و مربی/همراه (۰۰۰/۱۰۰ ریال) ، که باید تا تاریخ ۲۹/۹/۸۹ پرداخت گرد

فهرست