ششمین همایش کشوری المپیک ویژه – مسابقات شنا – یکم اسفند ۱۳۹۲

مسابقات کشوری شنا روز پنجشنبه یکم اسفند ۹۲ در سالن استخر ساعی برگزار می گردد

مسابقات کشوری شنای پسران روز پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ در سالن استخر شنای ساعی (میدان سپاه) به میزبانی انجمن خورشید و انجمن سها برگزار می شود. دستورالعمل اجرائی مسابقات به زودی از طرف بخش فنی و مسابقات ارسال خواهد شد. لطفا به ورزشکاران عزیز اطلاع رسانی بفرمایید.

 IMG_2551

ضمنا به زودی برنامه مسابقات شنای دختران اعلام خواهد شد

فهرست