اسلایدهای آموزشی در باره فعالیت های سازمان المپیک ویژه (SOI)

اسلایدهای زیر جهت تشریح اهداف و فعالیت های المپیک ویژه و پاسخ به سوالات پیرامون آن تهیه شده است. برای دیدن تصاویر بزرگتر بر روی تصاویر کلیک کنید.

فهرست